Omakotitalon rakentaminen – ilmavuotokartoitus

Usein rakennustyö pilkotaan pienurakoihin, jotka kilpailutetaan tiukasti, jotta alkuperäinen rakennus- budjetti pitäisi paikkansa. Työmaalla on monia aliurakoitsijoita, joiden toimintaa valvomaan tarvittaisiin ehdottomasti ulkopuolinen taho.

Työmaa on kuitenkin yleensä niin pieni, ettei kokopäivätoimisen valvojan palkkaamista pidetä kannattavana. Jokapäiväinen valvonta jää siten rakennuttajan harteille. Jos hän ei ole rakennusalan ammattilainen, jäävät virheet helposti huomaamatta. Virheet eivät tule esiin myöskään lopputarkastuksessa, koska ne ovat lähes aina piilossa valmiiden pintojen alla. Tällaisia virheitä ovat esim. höyrysulun asennusvirheet, eristepuutteet, ovien ja ikkunoiden tai elementtien asennusvirheet. Nämä puutteet ilmenevät aikaa myöten alentuneena asumisviihtyvyytenä ja liian suurena energialaskuna. Pahimmassa tapauksessa ne voivat aiheuttaa ns. ”hometalon” syntymisen. Jos ne paljastuvat vasta vuosien kuluttua, mikään rakentajatakuu ei enää vastaa niistä. Vastuu virheistä jää silloin talon omistajalle eli rakennuttajalle. Nämä vastuut voivat realisoitua viimeistään silloin, kun rakennus myydään vuosien kuluttua uudelle omistajalle.

Ota yhteyttä

YLI 95% ilmavuotokartoituksessa löydetyistä puutteista ovat työvirheitä. Suurin osa niistä johtuu kiireestä, huolimattomuudesta, välinpitämättömyydestä, ammattitaidon puutteesta tai väärästä ohjeistuksesta. Syitä on yhtä monia kuin on virheitäkin. Oikein ja ammattitaidolla tehty ulkovaipan ilmavuotokartoitus paljastaa suurimman osan näistä virheistä. Kartoitus kannattaa ajoittaa siten, että näiden korjaaminen on mahdollisimman nopeaa ja edullista. Silloin kartoituksesta saadaan paras hyöty niin rakentajan kuin rakennuttajankin kannalta.

Jos kohde on ns. ”avaimet käteen” talo, kannattaa ostajan vaatia sopimukseen teksti ” kohteelle tehtävä ilmavuotokartoitus ennen luovutusta”. Se lisää varmasti urakoitsijan huolellisuutta. Uudiskohteen laadunvarmistus ilmavuotokartoituksella antaa rakennuttajalle varmuuden siitä, mitä hän on saamassa ja rakentajalle, mitä hän on luovuttamassa. Sen lisäksi vuosikorjauslista on varmasti paljon lyhyempi. Ilmavuotokartoituksella vältetään turhat ”turpakäräjät” ja valtaosa rakennusvirheisiin liittyvistä oikeudenkäynneistä.

ILMAVUOTOKARTOITUS PIENTALOTYÖMAAN ”LAADUNVALVOJANA”ON TARKKA JA EDULLINEN. KARTOITUKSEN KUSTANNUKSET OVAT VAIN N. 2-3 PROMILLEA RAKENNUSKUSTANNUKSISTA, JOTEN TÄMÄN MAHDOLLISUUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TYÖMAAN VALVONNASSA ON SELVÄÄ RAHAN TUHLAUSTA.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Energantti ky (2004002-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Antti Pajula
0400 741 141
antti@lampokuvaus.fi

Henkilörekisterin nimi

Energantti ky asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Energantti ky
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
antti@lampokuvaus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna